Numerologi Udregning

I Numerologi er hvert bogstav tildelt et tal. For at udregne dit navns øverste numeriske værdi, skal du lægge tallene sammen, og se på den første fulde værdi du rammer.

Mit eget navn Lerke har talværdi 17/8. I Kaldæisk Numerologi regner vi ikke bare 1-7 sammen og lander på tallet 8 alene. I Kaldæisk Numerologi har alle tal en betydning. Det vil sige at den bliver mere kompleks, men også mere præcis. 17/8 er derfor ikke bare tallet 8, men også 17 og 1 og 7! Vi udregner også tallene indeni tallene. Men det er lidt for kompliceret at forklare i en blog artikel!

Her ser du hvordan mit navn er udregnet!

L + E + R + K + E = 3 + 5 + 2 + 2 + 5 = 17 / 8

Numerologi Udregning
Et skema der viser de tal der er tildelt hvert bogstav i alfabetet ifølge den Kaldæiske Numerologi

I den Pythagoranske Numerologi ville man lægge 1+7 = 8, og lande på et enkelt tal som den numeriske værdi for sit navn, men det er ikke den måde en Kaldæisk Numerolog arbejder på. Dybere indblik og forklaringer, vedrørende dette specifikke emne, følger i kommende artikler!

Prøv at udregne dit eget navns numeriske talværdi!